بخشی از پارک اپل به دلیل “وضعیت احتمالی مواد خطرناک” تخلیه شد [U]

برای اخبار بیشتر اپل، 9to5Mac را در YouTube بررسی کنید:Source link

بخش appl 9to5mac فارسی

به روز رسانی: “مقامات سپس وضعیت را تحت کنترل تلقی کردند و گفتند که کارمندان می توانند به داخل خانه بازگردند.”

به نظر می رسد نیروهای اولیه در محل حضور دارند و به نظر می رسد وضعیت تحت کنترل است. ما مطمئن خواهیم شد که این داستان را با ظهور جزئیات بیشتر به روز خواهیم کرد. توجه به این نکته مهم است که به نظر نمی رسد بخش زیادی از اپل پارک تخلیه شده باشد، اما باز هم، ما منتظر تایید بیشتر هستیم.

هنوز جزئیات زیادی در اینجا در دسترس نیست، زیرا به نظر می رسد این وضعیت در حال توسعه و در حال توسعه است. این گزارش توضیح می دهد که اولین پاسخ دهندگان یک پاکت حاوی “ماده پودری سفید” را کشف کردند، اما این ماده هنوز شناسایی نشده است.

یک مقام آتش نشانی گفت که بخشی از پردیس اپل در کوپرتینو روز سه شنبه به دلیل وضعیت احتمالی مواد خطرناک تخلیه شد.

طبق گزارش ها، اپل مجبور شد بخشی از دفتر مرکزی اپل پارک خود در کوپرتینو را تخلیه کند. بر اساس یک گزارش از جانب منطقه خلیج NBC، بخشی از پارک اپل “به دلیل وضعیت احتمالی مواد خطرناک” تخلیه شد.

FTC: ما از لینک های وابسته خودکار درآمدزا استفاده می کنیم. بعد از.


کاپیتان جاستین استاکمن، کاپیتان آتش نشانی شهرستان سانتا کلارا گفت که ماموران اولیه یک پاکت حاوی یک ماده پودری سفید را کشف کردند. این ماده هنوز شناسایی نشده است.