بخشی از پارک اپل به دلیل “وضعیت احتمالی مواد خطرناک” تخلیه شد [U]

یک مقام آتش نشانی گفت که بخشی از پردیس اپل در کوپرتینو روز سه شنبه به دلیل وضعیت احتمالی مواد خطرناک تخلیه شد.Source link

بخش appl 9to5mac فارسی

کاپیتان جاستین استاکمن، کاپیتان آتش نشانی شهرستان سانتا کلارا گفت که ماموران اولیه یک پاکت حاوی یک ماده پودری سفید را کشف کردند. این ماده هنوز شناسایی نشده است.

برای اخبار بیشتر اپل، 9to5Mac را در YouTube بررسی کنید:

به روز رسانی: “مقامات سپس وضعیت را تحت کنترل تلقی کردند و گفتند که کارمندان می توانند به داخل خانه بازگردند.”

هنوز جزئیات زیادی در اینجا در دسترس نیست، زیرا به نظر می رسد این وضعیت در حال توسعه و در حال توسعه است. این گزارش توضیح می دهد که اولین پاسخ دهندگان یک پاکت حاوی “ماده پودری سفید” را کشف کردند، اما این ماده هنوز شناسایی نشده است.

طبق گزارش ها، اپل مجبور شد بخشی از دفتر مرکزی اپل پارک خود در کوپرتینو را تخلیه کند. بر اساس یک گزارش از جانب منطقه خلیج NBC، بخشی از پارک اپل “به دلیل وضعیت احتمالی مواد خطرناک” تخلیه شد.

به نظر می رسد نیروهای اولیه در محل حضور دارند و به نظر می رسد وضعیت تحت کنترل است. ما مطمئن خواهیم شد که این داستان را با ظهور جزئیات بیشتر به روز خواهیم کرد. توجه به این نکته مهم است که به نظر نمی رسد بخش زیادی از اپل پارک تخلیه شده باشد، اما باز هم، ما منتظر تایید بیشتر هستیم.

FTC: ما از لینک های وابسته خودکار درآمدزا استفاده می کنیم. بعد از.